Slide 1

SIKERÜNK KULCSA A
VENDÉGEINK BIZTONSÁGA

SPORT ÉS SZABADIDŐ RENDEZVÉNYEK
Slide 1

SIKERÜNK KULCSA A
VENDÉGEINK BIZTONSÁGA

KIÁLLÍTÁS
Slide 1

SIKERÜNK KULCSA A
VENDÉGEINK BIZTONSÁGA

ZENÉS, TÁNCOS KULTÚRÁLIS RENDEZVÉNY
previous arrow
next arrow

RENDEZVÉNY TÁJÉKOZTATÓ - rendezvény-szervezők részére

Tájékoztató rendezvények tűzvédelmi szabályairól

A szabadtéri rendezvények körébe azon rendezvények tartoznak, melyek az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet egy időben meghaladják, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket. A kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények körébe a 10 000 főt, vagy a 20 000 m2 – nél nagyobb területet egy időben meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények tartoznak.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. A tűzvédelmi hatóság részére készítendő dokumentáció tartalmi elemeire vonatkozó iránymutatást a TvMI tartalmazza. Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell bejelenteni.

RENDEZVÉNY TÁJÉKOZTATÓ

KIÁLLÍTÁS

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvények biztonságos lebonyolítása mindenki közös érdeke! Nagyon fontos, hogy a rendezvények szervezését nem szabad az utolsó pillanatra hagyni, hogy a felmerülő szakmai kérdéseket időben lehessen egyeztetni a hatóság munkatársaival, ezáltal az idő nem szab korlátot a biztonságos megoldások megvalósításának!

RENDEZVÉNY TÁJÉKOZTATÓ

ZENÉS, TÁNCOS KULTÚRÁLIS RENDEZVÉNY

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények esetében a kormányrendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. A tűzvédelmi hatóság részére készítendő dokumentáció tartalmi elemeire vonatkozó iránymutatást a TvMI tartalmazza. A felsorolt tartalmi szempontok figyelembe vétele a rendezvények lehető legbiztonságosabbá tétele érdekében javasolt.

A TvMI számos iratmintát vonultat fel a rendezvény-szervezők részére, többek között megtalálható köztük a bejelentésre vonatkozó adatlap, a tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv minta, valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges irat is.

DSC04578
DSC04467
FOTÓK.00_00_00_12.Still007
DSC04525
DSC04571
DSC04478
DSC04557
C0249.00_00_11_03.Still010
C0249.00_00_22_17.Still019

RENDEZVÉNY TÁJÉKOZTATÓ

A MEGELŐZÉS A LEGJOBB

Magyarország Alaptörvénye rögzíti az emberek biztonsághoz való jogát. Ez kortól, nemtől, vallási hovatartozástól függetlenül vonatkozik valamennyi Magyarország területén tartózkodó – magyar és külföldi – állampolgárra.

Amikor a kikapcsolódásra, maradandó élményekre vágyó nagyszámú vendégkör felhőtlen szórakozását kell garantálnunk a biztonság fogalma, értelmezése az általános elvárásokon túl kibővül, a komplexitás előtérbe kerül. A rendezvény biztonságos lebonyolítása, – mint összetett tervezői, szervezői és kivitelezői feladat – az adott rendezvény tervezésével kezdődik és a bontási munkák befejeztével ér véget.

E nagyon hosszú -hetek vagy akár hónapokig tartó- összehangolt együttműködési folyamat sikere – a megrendelő elvárásainak teljesítésén túl – a jogszabályok, szabványok és szakmai, biztonsági elvárások előírásainak betartása és betartatásával lehet csak teljes. Hiszen felelőséggel tartozunk a rendezvény gördülékeny lebonyolításáért és az ott jelenlévő művész, előadó, sportoló és látogató, valamint közreműködő és kiszolgáló személyek biztonságáért.

Annak függvényében, hogy a rendezvényt hol (szabad téren vagy építményben, esetleg rendezvénysátorban) szeretnénk megtartani a helyszín alkalmasságának megállapításán túl, biztonsági szempontból a rendezvény típusához kapcsolódó valamennyi jogszabályi előírást, helyi szabályozást figyelembe kell venni.

A tervezett rendezvényre vonatkozó előírások ismerete, azok betartása, betartatása a rendezvény nagyságától, helyszínétől függetlenül a rendezvényszervezőként a mi kiemelt feladatunk. A rendezvény ideje alatt meg kell felelni az építmény használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított és rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi, katasztrófavédelmi munkabiztonsági követelményeknek.

Építményben rendezett események esetén vizsgáljuk:

TÁJÉKOZTATÓ

Rendezvények tűzvédelmi szabályairól

A rendezvények jogszerű és biztonságos lebonyolítása, a tragédiák megelőzése, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése érdekében az alább összeállított Tájékoztató a rendezvény-szervezők munkáját hivatott segíteni.

A tájékoztató a szabadtéri rendezvények, kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények, továbbá a művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvények vonatkozó szabályait taglalja.

Jogszabályi háttér

A fent említett rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, követelményeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) határozza meg.

Az OTSZ-ban meghatározott biztonsági szint elérhető tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával; a tűzvédelmi műszaki irányelvekben (a továbbiakban: TvMI) kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával; vagy a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. 

A szabadtéri rendezvények esetében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság TvMI-t bocsájtott ki 2015. július 15-én, a rendezvény-szervezők munkájának segítése érdekében. 

hu_HUHungarian

Warning: Array to string conversion in /uj/wp-content/plugins/elementor/core/logger/items/base.php on line 43

Warning: Array to string conversion in /uj/wp-content/plugins/elementor/core/logger/items/base.php on line 43